logo  
 
 
 
 Персонал и администрация
 Научни структурни звена
ПЕРСОНАЛ И АДМИНИСТРАЦИЯ

В ЦЛПФ работят 30 сътрудници, от които 11 учени, в това число: 1 професор, 6 доценти,  9 доктори, 4 главни асистенти и 1 докторант.

 

Адрес: 
бул. Санкт Петербург 61, 4000 Пловдив, България 
П.К. 823  Факс: 032 632 810
ДИРЕКТОР:

професор д-р ЛИЛЯНА КОЛАКЛИЕВА 
Тел: 032 635 019
E-mail: clapbas@mbox.digsys.bg    

ЗАМ. ДИРЕКТОР: професор д-р РУМЕН КАКАНАКОВ
Тел: 032 635 019
E-mail:
ipfban@mbox.digsys.bg
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: доцент д-р МАЛИНА МИЛАНОВА
Тел: 032 635 019
E-mail: nsecretar@mbox.digsys.bg

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ВЕРА КАЛАФИРОВА 
Моб:
+359 89 555 7059
E-mail: chaccountant@mbox.digsys.bg

КАНЦЕЛАРИЯ: Тел: 032 635 019