logo  
 
 
 
 Основни научно-приложни постижения
 Оборудване
 Методи
 Проспекти
 Награди
ОСНОВНИ НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ

ДЕЙНОСТИ:

« ЕЛЕКТРО-ДЪГОВО НАНАСЯНЕ НА НАНОСТРУКТУРИРАНИ СВРЪХТВЪРДИ ПОКРИТИЯ И НАНОКОМПОЗИТИ

« ЕЛЕКТРО-ДЪГОВО НАНАСЯНЕ НА ТВЪРДИ ПОКРИТИЯ 

« ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИ НА СВРЪХТВЪРДИ МАТЕРИАЛИ И ПОКРИТИЯ     

« ЕЛЕКТРОРАЗРЯДНО ПОЛИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ДЕТАЙЛИ

« ОМОВИ И ШОТКИ КОНТАКТИ

« КОРПУСИРАНЕ И КОРПУСИ ЗА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ ПРИБОРИ

« SIC ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ПРИБОРИ

« ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ХЛАДИЛНО-ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ

« ФОТОРЕЗИСТОРИ

« ФОТОСОНДИ

« ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА С ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗАТА НА СВЕТОДИОДИ

« УСТРОЙСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА

« МНОГОСЛОЙНИ AlGaAs/GaAs ХЕТЕРОСТРУКТУРИ. 

« ТВЪРДИ РАЗТВОРИ ОТ РАЗРЕДЕНИ НИТРИДИ.