logo  
 
 
 
 Персонал и администрация
 Научни структурни звена
ПЕРСОНАЛ И АДМИНИСТРАЦИЯ

В ЦЛПФ работят 36 сътрудници, от които 11 учени, в това число: 7 доценти,  9 доктори, 4 главни асистенти и 3 докторанти.

 

Адрес: 
бул. Санкт Петербург 61, 4000 Пловдив, България 
П.К. 823  Факс: 032 632 810
ДИРЕКТОР:

доцент д-р ЛИЛЯНА КОЛАКЛИЕВА 
Тел: 032 635 019
E-mail: clapbas@mbox.digsys.bg    ipfban@mbox.digsys.bg 

ЗАМ. ДИРЕКТОР: професор д-р РУМЕН КАКАНАКОВ
Тел: 032 635 019
E-mail: ipfban@mbox.digsys.bg
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: доцент д-р ЛИДИЯ БЕДИКЯН
Тел: 032 516 356
E-mail: lid_bed@yahoo.com
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

МАРИЯ РАНГЕЛОВА
Тел: +359  89 555 7059

КАНЦЕЛАРИЯ: Тел: 032 635 019