logo  
 
 
 
 Персонал и администрация
 Научни структурни звена
НАУЧНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

1. МИКРОЕЛЕКТРОНИКА, ОПТОЕЛЕКТРОНИКА, СЕНЗОРИ И ТЕХНОЛОГИИ 
Ръководител - професор д-р Румен Каканаков
Тел: 032 635 019; Факс: 032 632 810 ;
E-mail: ipfban@mbox.digsys.bg 

Разработка и индустриално приложение на микро- и оптоелектронни изделия; свръхвисоковакуумни технологии, тънки слоеве, твърди и свръхтвърди покрития и нанокомпозити.

2. ТЕХНОЛОГИИ И ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ТЪНКИ СЛОЕВЕ 
Ръководител – доцент д-р Лиляна Колаклиева
Тел: 032 635 019; Факс: 032 632 810 ;
E-mail: ohmic@mbox.digsys.bg 

Разработка и изследване на диелектрични и метални слоеве за микроелектрониката; многослойна метализация и модифицирани повърхности; характеризиране на тънки слоеве, микро- и нанотвърдост на свръхтвърди материали и покрития. 

3. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХЛАДИЛНО– ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
Ръководител - доцент д-р Лидия Бедикян
Тел: 032 635 019; Факс: 032 632 810 ;
E-mail: lid_bed@yahoo.com

Разработване, конструиране и производство на термоелектрически хладилно – отоплителни системи на базата на Пелтие елементи; енергоспестяващо осветление със светодиоди.

4. КОНСТРУКТОРСКО – ТЕХНОЛОГИЧНА ГРУПА
Ръководител - магистър-физик Наско Електронов
Тел: 032 635 019; Факс: 032 632 810 ;
E-mail: sirkovn@abv.bg

Разработка и производство на сензори, сензорни устройства, изделия и оборудване.