logo  
 
 
 
 Профил на купувача
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2017г.
 Профил на купувача - обща информация и документи
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014г.
 Обществени поръчки открити през 2018г.
 Договор ЧЕЗ
 Обществени поръчки открити през 2019г.
Договор ЧЕЗ

Допълнително споразумение ЧЕЗ

01.pdf

29.07.2019г.

Обявление за приключване на Договор

02.pdf