logo  
 
 
 
 Профил на купувача
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2017г.
 Профил на купувача - обща информация и документи
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014г.
 Обществени поръчки открити през 2018г.
 Договор ЧЕЗ
 Обществени поръчки открити през 2019г.
Обществени поръчки открити през 2019г.


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ОБОРУДВАНЕ-СКАНИРАЩ ЕЛЕКТРОНЕН МИКРОСКОП ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА - БАН, ГР. ПЛОВДИВ".

Договор "МОСТ Енерджи" АД 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА  СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА - БАН"