logo  
 
 
 
 Основни научно-приложни постижения
 Оборудване
 Методи
 Проспекти
 Награди
ПРОСПЕКТИ

1. МОЛЕКУЛЯРНО-ЛЪЧЕВА ЕПИТАКСИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ СТРУКТУРИ ЗА МИКРО- И ОПТОЕЛЕКТРОНИКАТА
 01_MBE.pdf

2. УСТАНОВКА ЗА ЕЛЕКТРО-ДЪГОВО НАНАСЯНЕ НА ТВЪРДИ ПОКРИТИЯ

 02_ PVD.pdf

3. ЕЛЕКТРО – РАЗРЯДНО ПОЛИРАНЕ
 03_EDP.pdf

4. КОРПУСИ ЗА МОЩНИ, ВИСОКОЧЕСТОТНИ И ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ ПОЛЕВИ ТРАНЗИСТОРИ НА SIC
 04_Packages.pdf

5. СИНИ СВЕТОДИОДИ
 05_LED.pdf

6. SIC P-I-N ДИОДИ
 06_PIN.pdf

7. ФОТОРЕЗИСТОРИ
 07_Photorezistors.pdf

8. ФОТОСОНДА ФС – М
 08_Photoprobe.pdf

9. МИКРОВЪЛНОВ СЕНЗОР
 09_MBSensor.pdf

10. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ (ПЕЛТИЕ) МОДУЛИ
 10_Peltie.pdf

11. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХЛАДИЛНО – ОТОПЛИТЕЛНИ АГРЕГАТИ
 11_TEMagregat.pdf

12. ИЗОТЕРМИЧЕН КОНТЕЙНЕР
 12_Container.pdf

13. ЕКОЛОГИЧЕН ХЛАДИЛНИК С ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКО ОХЛАЖДАНЕ
 13_Hlad.pdf

14. ОХЛАДИТЕЛ
 14_Plate.pdf

15. ХЛАДИЛЕН ШКАФ ЗА ВИНО
 15_Wine Cellar.pdf

16. ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

16 LED's lamps.pdf

17. УСТАНОВКА ЗА ЕЛЕКТРО-ДЪГОВО НАНАСЯНЕ НА СВРЪХТВЪРДИ ПОКРИТИЯ

17 PVD Platit 80.pdf

18. АПАРАТУРА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СВРЪХТВЪРДИ МАТЕРИАЛИ И ПОКРИТИЯ

18 Compact Equipment.pdf

19. УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА

19 UV LED unit.pdf