logo  
 
 
 
 Основни научно-приложни постижения
 Оборудване
 Методи
 Проспекти
 Награди
НАГРАДИ

 
 

 

 

"МАРИН
ДРИНОВ"

ПОЧЕТЕН
ПЛАКЕТ НА
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ
НА НАУКИТЕ

2004г.

 

 

 

ЗЛАТЕН 
МЕДАЛ

МЕЖДУ-
НАРОДЕН ПАНАИР
ПЛОВДИВ

1999г.

 

ГРАМОТА

ИЗЛОЖБА НА ОТБРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА  "ХЕМУС" 

2000г.

 

СРЕБЪРНА ПЛАКЕТА

МЕЖДУ-
НАРОДНА ИЗЛОЖБА "МАКИНОВА" 

2003г.